Shakespeare and Company: Hiệu sách được yêu thích nhất thế giới

Trong một series được chú ý một năm quan trọng ở 3 thành phố, Dr James Fox đã tiết lộ tại sao Paris vào năm 1928 rất được các nghệ sĩ,  nhà văn và nhạc sĩ yêu thích.

Vào 1928 có khoảng 40 000 người Mĩ sinh sống tại Paris – và ngày càng nhiều hơn nữa. Thành phố này đã đề nghị một lựa chọn hay ho, rẻ và dễ dàng cho Thời kì Cấm đoán khổ sở của Mĩ.

Trong khi người Mĩ ở Paris dành buổi tối để nghe nhạc; còn ban ngày thì họ dành thời gian tại một hiệu sách tiếng Anh nổi tiếng đã được lập ra bởi một người Mĩ trẻ là Sylvia Beach.

Trong clip này, Dr James Fox hỏi chủ nhân hiện tại, Sylvia Whitman nói về Shakespeare and Company của năm 1928.

“Nó thật sự là một thánh địa của những tác giả tuyệt vời của thời đại… Fitzgerald, John Dos Passos, Ford Madox Ford, Gertrude Stein, Ezra Pound… họ là những người thường đến đó.”

Nhưng có lẽ khách hàng nhiệt tình nhất của Sylvia là một tay viết trẻ tên là Hemingway. Nhà báo nghiện rượu này đã đến Paris vào 1921 để biến ông thành một tiểu thuyết gia oách xà lách và tới 1928 ông mới viết được cuốn tiểu thuyết  nổi tiếng nhất, Giã từ vũ khí. Ông trở thành bạn thân của chủ tiệm Shakespeare and Company và kéo dài mối quan hệ tới tận khi ông mất 40 năm sau đó.

Paris 1928, tập 2 Bright Lights, Brilliant Minds: A Tale of Three Cities sẽ phát sóng vào thứ 7 ngày 17 tháng 10 trên BBC World News.

Khánh Vân (Theo BBC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: