Thư viện cổ nhất thế giới hơn 1000 năm “hồi sinh” trở lại với công chúng

1.157 năm sau lần đầu khánh thành, thư viện lâu đời nhất trên thế giới cuối cùng đã được khôi phục và mở cửa cho công chúng.

Tọa lạc tại Fez, Maroc, thư viện al-Qarawiyyin là một phần của trường đại học cổ nhất thế giới còn hoạt động, Đại học al-Qarawiyyin, mở cửa năm 859. Thư viện có một vài bổ sung nhỏ và được phục chế suốt hàng thiên niên kỷ tồn tại. Nhưng phải đến tận năm 2012, khi ấy kiến trúc sư người Canada Maroc Aziza Chaouni đã quyết định thay đổi cho thư viện một diện mạo hoàn toàn mới.

Để giới thiệu hình ảnh mới của al-Qarawiyyin, trường đại học đã quyết định mở cửa cho công chúng vào khu vực trước giờ dành riêng cho các học giả và các nhà thần học.

Hãy cùng khám phá bên trong công trình kiến trúc.

Trường đại học al-Qarawiyyin, thư viện và nhà thờ Hồi giáo được thành lập bởi Fatima El-Fihriya vào năm 859 – khoảng thời gian phát minh những khái niệm đầu tiên môn đại số.

The al-Qarawiyyin university, library, and mosque were founded by Fatima El-Fihriya in 859 — around the time early forms of algebra were being invented.

Fatima El-Fihriya đã đăng kí vào trường đại học cô góp phần thành lập. Tại thư viện vẫn còn giữ bản gốc bằng đại học của cô : một tấm bảng gỗ.

Fittingly, El-Fihriya attended the university she helped to found. The library still has her original diploma: a wooden board.

Nhờ vào 4 năm trùng tu của Aziza Chaouni, thư viện al-Qarawiyyin đã phục hồi đài phun nước và các văn bản cổ xưa, nhiều trong số đó là bản gốc của các văn bản tôn giáo.

Today, thanks to Aziza Chaouni's four-year renovation, the al-Qarawiyyin library features restored fountains and delicately rehabilitated texts, many of them original religious works.

Nội thất là sự kết hợp tuyệt hảo những tranh ghép mosaic phức tạp và cổng vòm trắng.

The interior is a stunning combination of intricate mosaics and stark white archways.

Tất nhiên, thư viện lâu đời nhất trên thế giới cần có một phòng đọc sách chuyên dụng.

Of course, the world's oldest library needs a dedicated reading room.

Al-Qarawiyyin là nơi bảo quản của khoảng 4.000 bản thảo viết tay, báo cáo. Có cả kinh Coran viết theo thư pháp Kufic vào thế kỉ thứ 9 và bản thảo lâu đời nhất viết về cuộc đời của nhà tiên tri Muhammed.

Al-Qarawiyyin is home to approximately 4,000 manuscripts, NPR reports. There are 9th-century Qurans written in Kufic calligraphy and the oldest known accounts of the life of the prophet Muhammed.

Abdelfattah Bougchouf là người phụ trách của bộ sưu tập ấn tượng này. Trách nhiệm của ông để đảm bảo các quyển sách được chăm sóc và xử lý đúng cách.

Abdelfattah Bougchouf is the curator of the impressive collection. It's his responsibility to make sure the books are cared for and properly handled.

Một trong những cuốn sách quý hiếm là chính là bản gốc của “Muqaddimah,” văn bản nổi tiếng vào thế kỷ 14 đến từ sử gia Bắc Phi Ibn Khaldun.

One such book is the original "Muqadimmah," a famous 14th-century text from the North African historian Ibn Khaldun.

Một là bản thảo khác là chi tiết hệ thống pháp luật cổ xưa của Hồi giáo, được viết dưới dạng thư pháp.

Another is the original manuscript detailing an ancient legal system of Islam, written in calligraphy.

Nhưng có lẽ tài sản quý giá nhất của thư viện là bản gốc kinh Quran, thế kỉ thứ 9, vẫn còn nguyên trong bìa sách nguyên bản. Đó là quyển sách cổ nhất trong toàn bộ bộ sưu tập.

But perhaps the most treasured work of the library is the original 9th-century Quran, still in its original binding. It is the oldest work in the entire collection.

Chỉ một tháng sau khi mở cửa, rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đã ồ ạt đến nơi đây chiêm ngưỡng một phần của lịch sử.

Only a month after it opened to the public, visitors from all over the world are already flocking to glimpse a piece of history.

Chris Weller – Minh Hạnh dịch (theo Tech Insider)

Hình ảnh : Samia Errazouki/AP Images

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: