Paris kêu gọi quyên góp thành lập bảo tàng sách điện tử

man-reading-kindle

Le Labo de l’édition (nơi nghiên cứu những dự án hiện đại hóa ngành xuất bản, trụ sở tại Paris) kêu gọi công chúng và các nhà sản xuất đừng ngần ngại trao lại những máy đọc sách cũ nhằm thành lập Bảo tàng sách điện tử.

Le Labo de l’édition phác thảo dự án mở một bảo tàng nhỏ về sách điện tử nằm trong những khu vực của họ. Đây có thể là một hình thức  triển lãm hoàn toàn mới ở châu Âu với chủ đề về lịch sử của các loại máy đọc sách. Với mục đích ấy, le Labo de l’édition đã tiến hành kêu gọi quyên góp nhằm thu thập được số lượng máy nhiều nhất có thể. Người quản lý dự án là Elizabeth Sutton, tư vấn viên trong lĩnh vực xuất bản điện tử, đồng thời cũng là người đồng sáng lập trang thông tin về sách điện tử idbook.com.

Việc xây dựng bảo tàng sẽ được xúc tiến và bước đầu tiên là tập trung vào việc sưu tập máy đọc sách cũ. Các loại máy khác như điện thoại thông minh và máy tính bảng của những đời đầu sau đó cũng sẽ được triển khai thực hiện. Tất cả những người sở hữu máy đọc sách không còn sử dụng được từ đời 2015 trở về trước cũng được mời điền vào đơn mẫu quyên góp. Le Labo de l’édition cũng đã dự tính đến việc kêu gọi quyên góp từ các nhà sản xuất.

Elizabeth Sutton phát biểu trong một buổi hợp báo rằng dự án này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì cũng giống như việc chúng ta số hóa di sản văn học, sự lưu giữ lại những công cụ đã đồng hành cùng chúng ta trong việc đọc là điều cần phải làm.

Phan Lan Anh (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: