’50 sắc thái’ dẫn đầu Best-seller tại Mỹ trong 2 thập kỷ qua

Hầu hết những độc giả thường xuyên theo danh mục sách bán chạy hàng đầu của Amazon trong hơn 20 năm qua đều có thể kể tên được các đầu sách này. Và chắn hẳn, có 1 sự ám ảnh khá lớn với Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) và The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), thời của Harry Potter và Lord of the Rings đã qua rồi chăng?

Fifty Shades of Grey

 

 1. Alaska: The Hunger Games (Book 1)
 2. Alabama: Fifty Shades of Grey
 3. Arkansas: Fifty Shades of Grey
 4. Arizona: Fifty Shades of Grey
 5. California: The Hunger Games (Book 1)
 6. Colorado: The Hunger Games (Book 1)
 7. Connecticut: Fifty Shades of Grey
 8. Delaware: Fifty Shades of Grey
 9. Florida: Fifty Shades of Grey
 10. Georgia: Fifty Shades of Grey
 11. Hawaii: The Hunger Games (Book 1)
 12. Iowa: Fifty Shades of Grey
 13. Idaho: The Hunger Games (Book 1)
 14. Illinois: Fifty Shades of Grey
 15. Indiana: Fifty Shades of Grey
 16. Kansas: Fifty Shades of Grey
 17. Kentucky: Fifty Shades of Grey
 18. Louisiana: Fifty Shades of Grey
 19. Massachusetts: Fifty Shades of Grey
 20. Maryland: Fifty Shades of Grey
 21. Maine: Fifty Shades of Grey
 22. Michigan: Fifty Shades of Grey
 23. Minnesota: StrengthsFinder 2.0 (Khám Phá Sức Mạnh 2.0)
 24. Missouri: Fifty Shades of Grey
 25. Mississippi: Fifty Shades of Grey
 26. Montana: Three Cups of Tea (3 tách trà)
 27. North Carolina: Fifty Shades of Grey
 28. North Dakota: Fifty Shades of Grey
 29. Nebraska: StrengthsFinder 2.0
 30. New Hampshire: Fifty Shades of Grey
 31. New Jersey: Fifty Shades of Grey
 32. New Mexico: Fifty Shades of Grey
 33. Nevada: Fifty Shades of Grey
 34. New York: Fifty Shades of Grey
 35. Ohio: Fifty Shades of Grey
 36. Oklahoma: Fifty Shades of Grey
 37. Oregon: The Hunger Games (Book 1)
 38. Pennsylvania: Fifty Shades of Grey
 39. Rhode Island: Fifty Shades of Grey
 40. South Carolina: Fifty Shades of Grey
 41. South Dakota: Fifty Shades of Grey
 42. Tennessee: Fifty Shades of Grey
 43. Texas: Fifty Shades of Grey
 44. Utah: The Hunger Games (Book 1)
 45. Virginia: Fifty Shades of Grey
 46. Vermont: Fifty Shades of Grey
 47. Washington: The Hunger Games (Book 1)
 48. Wisconsin: Fifty Shades of Grey
 49. West Virginia: Fifty Shades of Grey
 50. Wyoming: The Hunger Games (Book 1)

Tổng kết:

 • Fifty Shades of Grey: 38 bang
 • The Hunger Games: 9 bang
 • StrengthsFinder 2.0 (Khám Phá Sức Mạnh 2.0) : 2 bang
 • Three Cups of Tea (3 tách trà): 1 bang

Hanki NG (Theo EW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: