Design a site like this with WordPress.com
Get started

Chuck Palahniuk hồi sinh Fight Club trong một truyện ngắn

Đó không còn trong tưởng tượng của bạn: Tyler Durden là trở lại! Nhân vật biểu tượng của Brad Pitt trong Fight Club sẽ trở lại trong một truyện ngắn của tác giả Chuck Palahniuk, tác giả cuốn sách cùng tên từng là nguồn cảm hứng cho các dự án do David Fincher làm đạo diễn.

Fight Club
Theo Mashable, những câu chuyện của Tyler Durden nằm trong bộ sưu tập truyện ngắn sắp ra mắt với tên Make Something Up: Stories You Can’t Unread sẽ ra mắt vào ngày 26 tới. Một câu chuyện “tiền thân” của Fight Club giúp độc giả khám phá thêm về nhân vật yêu thích Tyler.

CULT-FIGHT-CLUB

Mai Anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: