Giải thưởng Décembre 2014 thuộc về Elisabeth Roudinesco

Các nhà văn chiến thắng giải thưởng Décembre năm 2014 đã được trao vào Thứ 5 vừa qua 6/11. Giải thưởng quan trọng nhất thuộc về Elizabeth Roudinesco tác phẩm Sigmund Freud en son temps et dans le notre (tạm dịch: Sigmund Freud trong quá khứ và hiện tại) (nhà xuất bản Seuil).

elisabeth roudinesco

Với kết quả không mấy ngạc nhiên, giải thưởng Décembre đã được trao hôm thứ năm cho nhà phân tâm học Elisabeth Roudinesco với tác phẩm Sigmund Freud en son temps et dans le notre (Seuil) đã chiến thắng Paul Veyne với Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas (tạm dịch: Và tôi sẽ không sầu muộn trong vĩnh hằng) (nhà xuất bản Albin Michel).

Trong thực tế, chỉ có hai thí sinh phải đối mặt ở vòng chung khảo và đây là kết quả của một cuộc đấu tay đôi với xác suất chiến thắng là 50/50. Sau khi giải thưởng Goncourt công bố kết quả với chiến thắng thuộc về Lydie Salvayre, đây là giải thưởng lớn thứ hai cho mùa thu dành cho Nhà xuất bản Seuil. Ở độ tuổi 70, đây là lần đầu tiên mà các nhà sử học và tâm lý nhận được một giải thưởng văn học. Paul Veyne nhận được thử nghiệm Femina thứ hai cho cuốn hồi ký của mình Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas. Tại lựa chọn cuối cùng của mình, ban giám khảo đã thất bại trong việc quyết định các thí sinh thứ ba và thứ tư buộc gia biểu quyết nên chỉ còn lại hai danh hiệu.

Sigmund Freud en son temps et dans le notre

Elisabeth Roudinesco là nhà phân tâm học và nhà sử học đã viết nhiều sách về Freud, bà tận dụng những nghiên cứu của mình trong việc làm sáng tỏ những lý thuyết mới về con người. Ngoài ra, bà còn nghiên cứu sâu rộng về cuộc Cách mạng Pháp, phân tâm học, triết học và đạo Do Thái.

Giải thưởng Décembre trị giá 30.000 euro. Năm 2013, giải thưởng Décembre đã được trao cho La réforme de l’opéra de Pékin (tạm dịch: Cách tân nhà hát opéra ở Bắc Kinh) của Maël Renouard (nhà xuất bản Rivages).

Looper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: