Giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay 2014 đã bắt đầu

Năm tác phẩm Pháp và ba tác phẩm nước ngoài sẽ cùng tranh tài đến ngày 13 tháng 11.

Pascale Fautrier
Nữ nhà văn Pascale Fautrier

Ban giám khảo của giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay, gồm gần mười nhà phê bình văn học và nhà báo với trưởng hội đồng là Joël Shmidt, sẽ cùng chọn ra người chiến thắng từ tám tiểu thuyết đầu tay để trao giải thưởng vào ngày 13 tháng 11. Vòng bình chọn sẽ là cuộc tranh tài giữa năm tiểu thuyết Pháp đầu tay và ba tiểu thuyết nước ngoài đầu tay.

Năm tiểu thuyết Pháp đầu tay:

  • Clotilde Coquet, Parle-moi du sous-sol (tạm dịch: Hãy nói với tôi về tầng hầm), nhà xuất bản Fayard
  • Aurélien Delsaux, Madame Diogène (tạm dịch: Bà Diogène), nhà xuất bản Albin Michel
  • Laure Des Accords, L’envoleuse (tạm dịch: Người bay), nhà xuất bản Verdier
  • Pascale Fautrier, Les rouges (tạm dịch: Người da đỏ), nhà xuất bản Le Seuil
  • Jean-Pierre Orban, Vera, nhà xuất bản Mercure de France

Ba tiều thuyết nước ngoài đầu tay:

  • René Denfeld, En ce lieu enchanté (tạm dịch: Ở nơi đầy mê hoặc), nhà xuất bản Fleuve
  • Boris Fishman, Une vie d’emprunt (tạm dịch: Cuộc sống vay mượn), nhà xuất bản Buchet-Chastel
  • Benjamin Wood, Le complexe d’Eden Bellwether (tạm dịch: Eden Bellwether rắc rối), nhà xuất bản Zulma

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: