Giải thưởng Femina công bố 9 tác phẩm vào chung khảo 2014

Chín tiểu thuyết Pháp, trong đó có hai tác phẩm mới, và chín tiểu thuyết nước ngoài sẽ bước vào vòng bình chọn tiếp theo. Bên cạnh đó, mười một tiểu luận cũng được chọn vào vòng sơ khảo.

Grazyna Jagielska
Grazyna Jagielska

Ban giám khảo giải thưởng Femina đã công bố vào ngày 9 tháng 10 mười một tiểu luận được chọn vào vòng sơ khảo.

Ban giám khảo giải thưởng Femina cũng chỉ giữ lại chính tác phẩm cho hạng mục văn học với những tiểu thuyết Pháp của Dominique Fabre và Sylvain Prudhomme, và cả nữ tiểu thuyết gia vùng Pologne Grazyne Jagielska.

Ban giám khảo sẽ họp lại một lần nữa vào thứ tư, ngày 22 tháng 10 để chọn ra danh sách những tiểu thuyết Pháp và nước ngoài cũng như tiểu luận đi tiếp.

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 3 tháng 11 lúc 13 giờ tại câu lạc bộ Cercle Interallié (Paris quận 8). Điều này cũng đồng nghĩa với việc những nhà báo tham dự lễ trao giải thưởng sẽ phải mặc âu phục…

Danh sách các tác phẩm được bước tiếp

Chín tiểu thuyết Pháp:

 • Yves Bichet, L’homme qui marche (tạm dịch: Người bộ hành) (nhà xuất bản Mercure de France)
 • Dominique Fabre, Photos volées (tạm dịch: Những tấm ảnh bị đánh cắp) (nhà xuất bản L’Olivier)
 • Marie-Hélène Lafon, Joseph (nhà xuất bản Buchet-Chastel)
 • Yanick Lahens, Bain de lune (tạm dịch: Bồn tắm ánh trăng) (nhà xuất bản Sabine Wespieser)
 • Luc Lang, L’autoroute (tạm dịch: Xa lộ) (nhà xuất bản Stock)
 • Laurent Mauvignier, Autour du monde (tạm dịch: Khắp thế giới) (nhà xuất bản Minuit)
 • Sylvain Prudhomme, Les grands (tạm dịch: Những kẻ vĩ đại) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Antoine Volodine, Terminus radieux (tạm dịch: Trạm cuối rạng rỡ) (nhà xuất bản Seuil)
 • Eric Vuillard, Tristesse de la terre (tạm dịch: Nỗi buồn của trái đất) (nhà xuất bản Actes Sud)

Chín tiểu thuyết nước ngoài:

 • John Banville, La lumière des étoiles mortes (tạm dịch: Ánh sáng từ những ngôi sao chết) (nhà xuất bản Robert Laffont)
 • Sebastian Barry, L’homme provisoire (tạm dịch: Người thay thế) (nhà xuất bản Joëlle Losfeld)
 • Jennifer Clement, Prière pour celles qui furent volées (tạm dịch: Nguyện cầu cho những điều bị đánh cắp) (nhà xuất bản Flammarion)
 • Grazyna Jagielska, Amour de pierre (tạm dịch: Tình yêu của đá) (nhà xuất bản Les équateurs)
 • Drago Jancar, Cette nuit je l’ai vue (tạm dịch: Tôi đã thấy cô đêm đó) (nhà xuất bản Phébus)
 • Nell Leyshon, La couleur du lait (tạm dịch: Màu của sữa) (nhà xuất bản Phébus)
 • James Salter, Et rien d’autre (tạm dịch: Và không gì khác nữa) (nhà xuất bản L’Olivier)
 • Zeruya Shalev, Ce qui reste de nos vies (tạm dịch: Những gì sót lại từ cuộc sống) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Juan Gabriel Vasquez, Les réputations (tạm dịch: Tiếng tăm) (nhà xuất bản Seuil)

Mười một tiểu luận

 • Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet, A la lecture (tạm dịch: Việc đọc) (nhà xuất bản Grasset)
 • Marc Augé, Une ethnologie de soi : le temps sans âge (tạm dịch: Dân tộc học : thời gian không có tuổi) (nhà xuất bản Seuil)
 • François-Xavier Bellamy, Les déshérités ou l’urgence de transmettre (tạm dịch: Quyền thừa kế hay sự cấp bách của việc truyền lại) (nhà xuất bản Plon)
 • Bruno Cabanes, Août 14 : la France entre en guerre (tạm dịch: Ngày 17 tháng 8 : nước Pháp trong chiến tranh) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Thierry Clermont, San Michele (nhà xuất bản Seuil)
 • Jean-Yves Jouannais, Les barrages de sable : traité de castellologie littorale (tạm dịch: Những con đập bằng cát : hiệp ước ven biển) (nhà xuất bản Grasset)
 • Elisabeth Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le notre (tạm dịch: Sigmund Freud trong quá khứ và hiện tại) (nhà xuất bản Seuil)
 • Paul Veyne, Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas: souvenirs (tạm dịch: Và tôi sẽ không sầu muộn trong vĩnh hằng : kỉ niệm) (nhà xuất bản Albin Michel)
 • Georges Vigarello, Le sentiment de soi (tạm dịch: Cảm xúc của chính bạn) (nhà xuất bản Seuil)
 • Emmanuel de Waresquiell, Fouché : les silences de la pieuvre (tạm dịch: Fouché : sự im lặng của bạch tuộc) (nhà xuất bản Tallandier)
 • Alain Vagneur, Des milliers de places vides (tạm dịch: Hàng ngàn khoảng trống) (nhà xuất bản Actes Sud)

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: