Viện hàn lâm Pháp chỉ giữ lại 10 tiểu thuyết vào chung khảo

Trong mười tiểu thuyết gia được chọn thì có đến bốn tác giả cũng đang trong cuộc đua đến với những giải thưởng văn học lớn mùa thu này.

 

instutut national de france

Ủy ban của giải thưởng lớn dành cho tiểu thuyết của Viện hàn lâm Pháp đã công bố danh sách vòng sơ khảo vào thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014. Giải thưởng sẽ được trao vào thứ năm, ngày 30 tháng 10.

Mười tác phẩm đã được giữ lại, trong đó nổi bật nhất vẫn là tiểu thuyết đầu tay của Adrien Bosc, Constellation (tạm dịch: Chòm sao).

Bốn trong số các tác giả được chọn đều đang trong cuộc đua đến với những giải thưởng lớn khác trong mùa thu này, có thể kể đến Eliette Abécassis, Minh Tran Huy, Sylvain Prudhomme và Anne Serre.

Nhóm Madrigall đứng đầu với với sáu tác phẩm được chọn, trong đó có tiểu thuyết của Benoît Duteurtre, cũng có mặt trong giải thưởng Goncourt.

Kết quả vòng bình chọn tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 10.

Danh sách mười tác phẩm

  • Un secret du docteur Freud (tạm dịch: Bí mật của bác sĩ Freud), của Éliette Abécassis (nhà xuất bản Flammarion)
  • Constellation, của Adrien Bosc (nhà xuất bản Stock)
  • L’Ordinateur du paradis (tạm dịch: Chiếc máy tính từ thiên đường), của Benoît Duteurtre (nhà xuất bản Gallimard)
  • Photos volées (tạm dịch: Những tấm hình bị đánh cắp), của Dominique Fabre (nhà xuất bản L’Olivier)
  • Blanès, của Hedwige Jeanmart (nhà xuất bản Gallimard)
  • La Femme qui dit non (tạm dịch: Người đàn bà luôn nói không), của Gilles Martin-Chauffier (nhà xuất bản Grasset)
  • Voyageur malgré lui (tạm dịch: Vị du khách tình cờ), của Minh Tran Huy (nhà xuất bản Flammarion)
  • Les Grands (tạm dịch: Những kẻ vĩ đại), của Sylvain Prudhomme (nhà xuất bản Gallimard)
  • Dialogue d’été (tạm dịch: Cuộc đối thoại của mùa hè), của Anne Serre (nhà xuất bản Mercure de France)
  • Terminus radieux (tạm dịch: Trạm cuối rạng rỡ), của Antoine Volodine (nhà xuất bản Seuil)

 YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: