8 tác phẩm tranh tài cho giải thưởng Goncourt 2014

Hội văn học Goncourt đã giữ lại tám tác phẩm từ những tác phẩm dự vòng sơ khảo, trong đó, nổi bật và gây ấn tượng nhất là nhà văn Kamel Daoud.

Kamel Daoud
Kamel Daoud

Hội văn học Goncourt đã tiết lộ những tác phẩm đi tiếp đến giải thưởng vào thứ ba, ngày 7 tháng 10. Ngôi vương của giải thưởng sẽ được công bố vào thứ tư, ngày 5 tháng 11.

Adrien Bosc, Grégoire Delacourt, hay cả Eric Vuillard cũng đều bị loại.

Ngoài Benoît Duteurtre, David Foenkinos và Eric Reinhard, ba tác giả rất được trông đợi của nhà xuất bản Gallimard, Kamel Daoud với tiểu thuyết Mersault contre-enquête (nhà xuất bản Actes sud) đã quyến rũ và gây ấn tượng mạnh với hầu hết các thành viên của hội. Tác phẩm của ông cũng vừa nhận được giải thưởng của Năm châu lục nói tiếng Pháp.

Vòng bình chọn cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 10.

Danh sách các tác phẩm được bước tiếp

  • Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête (tạm dịch: Xã Meursault, phản kháng điều tra)nhà xuất bản Actes sud
  • Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent (tạm dịch: Những điều sẽ xảy đến)nhà xuất bản Grasset
  • Clara Dupont-Monod, Le roi disait que j’étais diable (tạm dịch: Nhà vua cho rằng tôi là quỷ dữ), nhà xuất bản Grasset
  • Benoît Duteurtre, L’ordinateur du paradis (tạm dịch: Chiếc máy tính từ thiên đường), nhà xuất bản Gallimard
  • David Foenkinos, Charlotte, nhà xuất bản Gallimard
  • Eric Reinhardt, L’amour et les forêts (tạm dịch: Tình yêu và những cánh rừng), nhà xuất bản Gallimard
  • Emmanuel Ruben, La ligne des glaces (tạm dịch: Dòng băng)nhà xuất bản Rivages
  • Lydie Salvayre, Pas pleurer (tạm dịch: Không khóc)nhà xuất bản Seuil

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: