Design a site like this with WordPress.com
Get started

12 tác phẩm lọt vào sơ khảo giải Décembre 2014

Le Royaume (tạm dịch: Vương quốc), tác phẩm của Emmanuel Carrère, đã nhận được sự chú ý từ các vị giám khảo của giải thưởng Décembre ngay từ vòng sơ khảo.

prix decembredion 2013
Buổi họp của ban giám khảo giải thưởng Décembre (năm 2013)

Không được các giải thưởng lớn trong mùa thu này đánh giá cao, Emmanuel Carrère cuối cùng cũng có thể vui mừng khi cô được giải thưởng Décembre lựa chọn.

Trong mười hai tác phẩm, tiểu thuyết đầu tay của Adrien Bosc một lần nữa lại góp mặt, nhưng ngang tài ngang sức là ba tác phẩm của tuyển tập “L’Infini” (tạm dịch: “Vô cực”) của nhà xuất bản Gallimard.

Bốn tác phẩm khác xuất hiện lần đầu tiên tại giải thưởng này thuộc về bốn tác giả Nelly Kaprièlian, Linda Lê, Elisabeth Roudinesco và Paul Veyne.

Những tác phẩm bước tiếp sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 10, và giải thưởng sẽ được trao vào ngày 6 tháng 11.

 • Constellation (tạm dịch: Chòm sao) (nhà xuất bản Stock)
 • Dans les yeux des autres (tạm dịch: Trong mắt người khác) (nhà xuất bản L’Olivier)
 • Judith Brouste, Le cercle des tempêtes (tạm dịch: Vòng tròn của những cơn bão) (nhà xuất bản Gallimard-L’Infini)  
 • Emmanuel Carrère, Le Royaume (nhà xuất bản P.O.L)
 • Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent (tạm dịch: Những điều sẽ xảy đến) (nhà xuất bản Grasset)
 • Frederika-Amalia Finkelstein, L’oubli (tạm dịch: Lãng quên) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Nicolas Idier, La musique des pierres (tạm dịch: Âm nhạc từ những viên đá) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Nelly Kaprièlian, Le manteau de Greta Garbo (tạm dịch: Áo khoác của Greta Garbo) (nhà xuất bản Grasset)
 • Linda Lê, Œuvres Vives (tạm dịch: Phần chìm) (nhà xuất bản Christian Bourgois)
 • Elisabeth Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre (tạm dịch: Sigmund Freud trong thời gian của anh và của chúng tôi) (nhà xuất bản Le Seuil)
 • Anne Serre, Dialogue d’été (tạm dịch: Cuộc đối thoại của mùa hè) (nhà xuất bản Mercure de France)
 • Paul Veyne, Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas (tạm dịch: Và tôi sẽ không sầu muộn trong vĩnh hằng) (nhà xuất bản Albin  Michel)

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: