Giải thưởng Interallié công bố 14 tác phẩm vào sơ khảo 2014

Ban giám khảo đã công bố danh sách mười bốn tác phẩm, cả tác phẩm Constellation, vượt qua vòng sơ khảo.

PREMIERS ROMANS
Adrien Bosc, với tác phẩm đầu tay được đến bảy vị giám khảo của giải thưởng Interallié yêu thích.

Ban giám khảo của giải thưởng Interallié vừa công bố những tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo. Trong số mười bốn tác giả được chọn, nổi bật hơn hết là hai tiểu thuyết gia mới bước chân vô nghề: Mathias Menegoz và Adrien Bosc. Adrien Bosc, ở tuổi 26, với giải thưởng Vocation, đã gây sự chú ý mạnh mẽ đến bảy vị giám khảo, cả giám khảo từ giải thưởng Goncourt và Renaudot cũng chú ý đến tiểu thuyết gia trẻ tuổi này. Ngang tài ngang sức với anh là sự xuất hiện của ba cây bút của tờ Figaro: Nicolas d’Estienne d’Orves, Christian Authier và Jean-Marc Parisis. Các tác phẩm được chọn đi tiếp sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 10.

Danh sách các tiểu thuyết vượt qua vòng sơ khảo, theo thứ tự bảng chữ cái theo tên tác giả:

Christian Authier, Le Soldat d’Allah (tạm dịch: Người lính của thánh Allah), nhà xuất bản Grasset.

Adrien Bosc, Constellation (tạm dịch: Chòm sao), nhà xuất bản Stock.

Christophe Donner, Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive (tạm dịch: Tất cả những gì xảy ra đều xứng đáng với bất cứ ai làm cái nghề ngu xuẩn này), nhà xuất bản Grasset.

Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent (tạm dịch: Những điều sẽ xảy đến), nhà xuất bản Grasset.

Nicolas d’Estienne d’Orves, La Dévoration (tạm dịch: Sự ngấu nghiến), nhà xuất bản Albin Michel.

David Foenkinos, Charlotte, nhà xuất bản Gallimard.

Simonetta Greggio, Les Nouveaux Monstres (tạm dịch: Quái vật thế hệ mới), nhà xuất bản Stock.

Stéphane Guibourgé, Les Fils de rien, les princes, les humiliés (tạm dịch: Những đứa con trai thường dân, những chàng hoàng tử, những kẻ ô nhục), nhà xuất bản Fayard.

Serge Joncour, L’Écrivain national (tạm dịch: Nhà văn quốc gia), nhà xuất bản Flammarion.

Mathias Menegoz, Karpathia, nhà xuất bản POL

Jean-Marc Parisis, Les Inoubliables (tạm dịch: Những điều khó phai), nhà xuất bản Flammarion.

Eric Reinhardt, L’Amour et les Forêts (tạm dịch: Tình yêu và những cánh rừng), nhà xuất bản Gallimard.

Romain Slocombe, Avis à mon exécuteur (tạm dịch: Lời muốn nói với người thi hành), nhà xuất bản Robert Laffont.

Min Tran Huy, Le Voyageur malgré lui (tạm dịch: Vị du khách tình cờ), nhà xuất bản Flammarion.

YuL (theo Le Figaro)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: