Những phát hiện mới về việc đọc Harry Potter

Phát hiện mới: Điều kỳ diệu nhất mà Harry Potter đã làm được có lẽ không phải là đánh bại Voldermort, mà hướng thế hệ trẻ trên toàn thế giới chống lại những định kiến xã hội.

Harry Potter

Ít ra thì đó là phát hiện mới nhất của tờ Journal of Applied Social Psychology (tạm dịch: Nhật báo Tâm lý xã hội ứng dụng), cho biết việc đọc bộ tiểu thuyết Harry Potter cải thiện mạnh mẽ nhận thức của giới trẻ về những cộng đồng đạc biệt như người nhập cư, đồng tính hay dân tị nạn.

Nghiên cứu: Chuẩn mực về Hòa bình bị phá vỡ bởi ba nghiên cứu sử dụng trong bài viết này.

Nghiên cứu đầu tiên lấy 34 học sinh lớp năm người Ý và cho [các em] tham gia vào khóa học 6 tuần của Potter. Các tình nguyện viên sẽ bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi về những người nhập cư, sau đó chia thành 2 nhóm để đọc những đoạn văn được chọn lọc từ trong bộ truyện. Học sinh của nhóm 1 thảo luận các chủ đề về định kiến và niềm tin mù quáng trong quyển sách, nhóm kia ngược lại thì thể hiện như một nhóm chứng (control group). Học sinh ở nhóm một cho thấy “sự cải thiện thái độ đối với dân nhập cư,” nhưng chỉ khi họ được liên kết với Potter.

Nghiên cứu thứ hai với 117 học sinh cuối cấp người Ý cho thấy những đặc điểm cảm xúc với Harry nhìn chung có nhiều nhận thức khả quan hơn về người thuộc nhóm LGBT. Nghiên cứu thứ ba, [bảng] khảo sát sinh viên đại học Anh, đặc biệt không cho thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa cảm nhận về Harry Potter với nhận thức về dân tị nạn. Nhưng [khảo sát] cũng cho thấy sinh viên với ít nhận thức xúc cảm dành cho Voldermort hơn thể hiện “sự cải thiện nhận thức về dân tị nạn.”

Trong cả ba nghiên cứu, các nghiên cứu viên ghi nhận [Harry Potter] có tác dụng cải thiện khả năng nhận thức của người đọc đối với cộng đồng thiệt thòi trong xã hội. Họ cũng tuyên bố rằng trẻ em, với sự giúp đỡ của giáo viên, có thể hiểu được sự giúp đỡ thường xuyên của những “Máu bùn” đối với Harry chính là cách nói phúng dụ cho những định kiến mù quáng trong xã hội hiện đại.

Hoàng Trang (theo Mic)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: