Design a site like this with WordPress.com
Get started

Loạt bìa sách Harry Potter mới đẹp mê ly

Nhà xuất bản Bloomsburry thông báo sẽ ra mắt bộ truyện Harry Potter với diện mạo mới vào đầu tháng Chín năm nay – tuy nhiên, ấn bản mới chỉ được phát hành trong nước Anh. Được thiết kế lại hoàn toàn từ trong ra ngoài, bộ sách mới được thiết kế bởi họa sĩ minh họa người Anh Jonny Duddle. Cùng với loạt bìa sách mới, và cập nhật thêm tiểu sử của nhà văn; phiên bản [lần này] sẽ được thay đổi để thân thiện với thiếu nhi thế hệ mới. Tiêu đề sách cũng bao gồm những điển nhấn trên trang Pottermore – phiên bản kỹ thuật số của Harry Potter.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone
Harry Potter và hòn đá phù thủy.
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Harry Potter và Căn phòng bí mật.
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Harry Potter và Hội Phượng hoàng.
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Harry Potter và Hoàng tử Lai.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban.
Harry Potter and the Goblet of Fire
Harry Potter và Chiếc cốc lửa.
Harry Potter and the Deathly Hallows
Harry Potter và Bảo bối Tử thần.

Hoàng Trang (tổng hợp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: