Hội thảo giới thiệu sách “Nguồn gốc người Việt – Người Mường”

Muốn biết về nguồn gốc của mình vừa là một nhu cầu bản năng, vừa là một ý thức làm Người (cho dù ý thức ấy không phải là thường xuyên và mạnh mẽ). Với câu hỏi: Ta là ai, từ đâu tới? Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đưa ra các câu trả lời, hoặc bằng truyền thuyết dân gian, hoặc bằng sử sách.

Nguon goc nguoi Viet Muong

Trong các câu trả lời đã có, tác giả muốn đặc biệt nhấn mạnh câu trả lời cổ xưa nhất của tổ tiên chúng ta trong truyền thuyết Họ Hồng Bàng, tiếp đó, đến các câu trả lời trong hai cuốn Đại Việt sử lược thời Trần và Đại Việt sử ký toàn thư (từ đây về sau viết tắt là Toàn thư) thời Lê, rồi đến các câu trả lời của nhà sử học chuyên nghiệp số một Việt Nam thế kỷ 20 Đào Duy Anh (1904-1988) trong cuốn Lịch sử cổ đại Việt Nam (Hà Nội 1957, 2005, 2010) và của nhà sử học không chuyên số 1 Việt Nam thế kỷ 20 Bình Nguyên Lộc (1914-1987) trong cuốn Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam (Sài Gòn 1971).

Tác phẩm “Nguồn gốc Người Việt – Người Mường” viết về nguồn gốc của hai nền văn hóa Đá Mới Phùng Nguyên và Đồng Thau Đông Sơn; sự hình thành của các nước Xích Quỉ, Việt Thường, Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt (những nước được coi là của tổ tiên người Việt), từ đó làm sáng tỏ nguồn gốc người Việt – người Mười, hai tộc người vốn khác nhau từ gần 4000 năm qua.

Nhân dịp ra mắt sách “Nguồn gốc Người Việt – Người Mường”, Nhà xuất bản Tri thức và trung tâm Văn hóa Pháp có tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sách vào hồi 14h – 16h, thứ Năm, ngày 15/05/2014 tại Hội trường L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Diễn giả:

  • Tạ Đức: Nhà dân tộc học, tác giả cuốn sách
  • Dẫn chương trình: Giáo sư Chu Hảo – Giám đốc NXB Tri Thức

Thời gian: 14h, thứ Năm, ngày 15 tháng 05 năm 2014
Địa điểm: Hội trường trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: