[Tọa đàm] Giới thiệu tác phẩm của Jean Piaget

Hai tác phẩm được giới thiệu trong buổi tọa đàm là “Sự ra đời trí khôn ở trẻ em” và “Sự hình thành biểu trưng ở trẻ em”.

Jean Piaget

Jean Piaget (9/8/1896 – 16/9/1980): triết gia, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ sử dụng tiếng Pháp, nổi tiếng thế giới qua sự nghiệp nghiên cứu quá trình nhận thức của trẻ em. Lý thuyết về phát triển nhận thức và quan điểm tri thức học của ông được gọi chung là “tri thức học di truyền” (genetic epistemology). Ông hết sức coi trọng việc giáo dục trẻ em. Là Giám đốc Văn phòng Giáo dục Quốc tế, năm 1934 Piaget đã tuyên bố: “Chỉ có giáo dục có khả năng cứu các xã hội của chúng ta khỏi sự sụp đổ có thể xảy ra, sụp đổ dữ dội hay từng bước”.

Xuất phát từ quan sát tỉ mỉ ba con của mình (Laurent, Lucienne và Jacqueline) từng ngày trong suốt hai năm đầu đời của chúng, Jean Piaget khám phá thấy trẻ nhỏ xây dựng những «kiến thức» thông qua chính hành động của chúng (tìm vú, mút ngón trỏ, nhặt đồ vật hoặc buồng đồ vật…). Ông nhận ra mối quan hệ giữa trí khôn với hai quá trình cơ bản đồng hóa và điều tiết: trẻ nhỏ đồng hóa các dữ liệu của thế giới xung quanh và điều tiết chúng thành «hiểu biết» thông qua những cấu trúc tư duy. Những tiến trình trí khôn mô tả trong sách này bắt đầu trong hai năm đời đầu tiên mang tính thực hành, tiến trình «cảm giác-vận động». Những tiến trình đó càng ngày càng được «tái tạo» theo cùng mô thức mỗi lúc một thêm trừu tượng – vì lẽ đó mà tác phẩm «Sự hình thành trí khôn ở trẻ em» trở thành công trình cơ bản của ông. Piaget nêu rõ các giai đoạn phát triển mà bất kỳ con người nào cũng phải đi qua. Trí khôn ban đầu mang tính cảm giác-vận động (táy máy đồ vật) dần dần được «chuyển vào bên trong tâm lý» và chuyển dần thành tư duy ban đầu thì cụ thể, sau càng lúc càng trừu tượng cho tới khi hoàn toàn trừu tượng…

Nhân dịp ra mắt 2 tác phẩm của Jean Piaget «Sự hình thành trí khôn ở trẻ em» và «Sự hình thành biểu trưng ở trẻ em», Nhà xuất bản Tri thức, nhóm Cánh buồm và trung tâm Văn hóa Pháp có tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sách vào hồi 14h – 16h, thứ Tư, ngày 23/04/2014 tại Hội trường L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Diễn giả:
– Nhà giáo Phạm Toàn: trưởng nhóm Cánh buồm
– Dịch giả Hoàng Hưng, dịch giả Phạm Xuân Khánh
– Dẫn chương trình: GS. Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: