Frédéric Mitterrand và giải thưởng dành cho sách chính trị năm 2014

Tuần qua, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông đã được trao tặng giải thưởng nhân dịp lần thứ 23 tổ chức Ngày của tác phẩm chính trị. Trong khi đó, Louis Mermaz cũng nhận được giải thưởng dành cho đại biểu Quốc hội.

Frédéric Mitterrand

Thứ bảy ngày 8 tháng 2 vừa rồi là lần thứ 23 Quốc hội tổ chức Ngày của tác phẩm chính trị với những cuộc tranh luận tập trung vào chủ đề tương lai của nền dân chủ hiện tại.

Có tất cả hai giải thưởng đã được trao. Frédéric Mitterrand nhận giải thưởng dành cho sách chính trị từ chính tay của trưởng ban giám khảo, nhà văn kiêm phóng viên Jacques Julliard. La récréation (tạm dịch: Tiêu khiển) thuật lại khoảng thời gian của ông khi còn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông dưới quyền của Nicolas Sarkozy. Tác phẩm đã được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành vào tháng 10 và được ưa thích hơn khi so với Jusqu’ici tout va mal (tạm dịch: Đau đến cả bây giờ) của Cécile Amar (nhà xuất bản Grasset) và Il faut que je vous dise (tạm dịch: Những gì tôi phải nói) của Louis Mermaz (nhà xuất bản Odile Jacob).

Trong khi đó, Louis Mermaz, cựu Bộ trưởng kế nhiệm François Mitterrand kiêm cựu Chủ tịch Quốc hội, đã được chính tay Claude Bartolone – Chủ tịch Quốc hội trao tặng giải thưởng dành cho nghị sĩ. Tác phẩm của Frédéric Mitterrand và 1914-2014 l’Europe sortie de l’Histoire? (tạm dịch: Châu Âu những năm 1914-2014 bước ra từ Lịch sử) của Jean-Pierre Chevènement (nhà xuất bản Fayard) là hai tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo giải thưởng này.

Đến nay, Quốc hội đã thành lập được một thư viện nho nhỏ gồm những tác phẩm chính trị và xã hội, và đã tổ chức được nhiều buổi lễ kỷ niệm.

YuL [theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: