Một vé thông hành và năm cửa vào Hội chợ sách lần thứ 34 tại Paris

Một vé thông hành cao cấp và một trang web mới sẽ được dùng để chuẩn bị cho Hội chợ sách lần thứ 34 tại Paris.

salondulivreparis_2014

Hội chợ sách lần thứ 34 tại Paris, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2014, sẽ cung cấp một “vé thông hành cao cấp cho phép độc giả đam mê văn học trở thành khách mời của hội chợ với sự ưu ái về dịch vụ và những buổi giao lưu độc quyền”. Trang web mới (www.salondulivreparis.com), được xây dựng bởi cơ quan kỹ thuật số Big Youth, giúp hội chợ có một sự chuẩn bị tốt hơn không chỉ về mặt chuyên nghiệp mà còn về mặt cộng đồng.

Trong nhiều năm, năm trục chủ đề tạo nền phần cốt lõi của hội chợ. Trong đó, hai trục chủ đề định kỳ là một về đất nước và một về thành phố. Và Argentina sẽ đạt được danh dự này với sự phong phú của một đoàn đại biểu gồm 48 nhà văn, và chúng ta sẽ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Julio Cortazar tại cảng Versailles. Thành phố Thượng Hải cũng có trong danh sách vinh dự được mời. Ba trục chủ đề còn lại sẽ được thay đổi theo từng năm và ba trục chủ đề của năm 2014 là “Kiến thức và kỹ năng”, “Những bức thư gửi cho nữ giới” và “Cuốn sách làm thay đổi cuộc sống của tôi”.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: