NXB Xưa và Nay ra mắt 2 tập sách về Lê Văn Duyệt và Trương Vĩnh Ký

NXB Xưa và Nay vừa xuất bản hai tập sách Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam bộ và Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký với cái nhìn mới, công bằng hơn trong từng giai đoạn và bối cảnh lịch sử của các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ gạo cội Trần Bạch Đằng, GS. Đinh Xuân Lâm, TS Nguyễn Minh Tường, TS Nguyễn Hữu Thông, Sơn Nam, Nguyễn Khắc Thuần…

le_van_duyet_voi_vung_dat_nam_bo

Trong lịch sử của vùng đất Nam Bộ có nhiều vị danh nhân, anh hùng trên mặt trân quân sự, văn hoá như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hô Dương, Lê Văn Duyệt …. Tuy nhiên trong đó, Tả quân Lê Văn Duyệt và Trương Vĩnh Ký là hai nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất giữa công và tội, tích cực và hạn chế. Nhưng dù vậy vẫn không thể phủ nhận dược đóng góp của hai ông đối với lịch sử Việt Nam.

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói về Tả quân Lê Văn Duyệt như sau: “…Có thể nói Lê Văn Duyệt là một tài năng lớn về chính trị, kinh tế, quân sự và trong các tư duy chiến lược của Lê Văn Duyệt có sự kế thừa từ các anh hùng dân tộc trước đó”  Có thể nói, Lê Văn Duyệt là nhân vật lịch sử gây ra nhiều tranh cãi giữa công và tội, giữa tích cực và hạn chế bởi phần lớn sự nghiệp của ông trong giai đoạn theo phò Nguyễn Ánh.

le_van_duyet_voi_vung_dat_nam_bo

Trương Vĩnh Ký đã chon con đường riêng cho cuộc đời mình trong bối cảnh xã hội hết sức phức tạp và đó lại là một trong những vấn đề gút mắc lớn nhất khi bàn luận về ông. Tuy nhiên, những đóng góp của ông về mặt văn hoá thì không chỉ có giá trị đối với Việt Nam và còn của thế giới.

LÊ VĂN DUYỆT VỚI VÙNG ĐẤT NAM BỘ
Mã sách 9786048600556
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Số trang: 296
Kích thước: 16*24cm
Giá bìa: 98.000đ
Ngày phát hành: 23/12/2013

THẾ KỶ XXI NHÌN VỀ TRƯƠNG VĨNH KÝ
Mã sách 9786048600518
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Số trang: 278
Kích thước: 16*24cm
Giá bìa: 95.000đ
Ngày phát hành: 23/12/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: