Thư viện Quốc gia Na Uy số hóa toàn bộ sách và cho đọc miễn phí

Thư viện Quốc gia Na Uy đang tiến hành số hóa toàn bộ số lượng sách hiện có trong thư viện, xử lý bản văn sao cho dễ tìm kiếm và có thể đọc trực tuyến được.

The National Library of Norway

Ở Anh và Phần Lan cũng có những nỗ lực tương tự trong việc số hóa một lượng lớn sách của mính, nhưng Na Uy đã tiến xa hơn một bước khi thỏa thuận được với nhiều nhà xuất bản cho phép tất cả những ai có địa chỉ IP xuất xứ từ Na Uy đều tiếp cận được các tài liệu, sách vở có bản quyền.

Thư viện Quốc gia Na Uy sở hữu riêng thiết bị dùng để scan và phân tích các cấu trúc văn bản trong những cuốn sách. Nó còn bổ sung các siêu dữ liệu và lưu trữ các tập tin trong một cơ sở dữ liệu để dễ dàng phục hồi.

Các thủ thư ước đoán việc số hóa toàn bộ lượng sách hiện có tại thư viện, bao gồm cả những tài liệu từ thời Trung cổ, sẽ mất khoảng 20-30 năm. Công việc đã được khởi sự từ năm 2006.

Hannah Le

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: