Jean-Jacques Baudouin-Gautier trở thành giám đốc Sách hình NXB Flammarion

Đến từ nhà xuất bản Taschen, Jean-Jacques Baudouin-Gautier sẽ thay thế vị trí của Sophy Thompson – giám đốc tương lai của nhà xuất bản Thames and Hudson ở Luân Đôn.

Jean-Jacques Baudouin-Gautier

Sau khi Sophy Thompson ra đi và để trống vị trí giám đốc của mình để đến điều hành nhà xuất bản Thames and Hudson vào ngày 1 tháng 12, Jean-Jacques Baudouin-Gautier sẽ là giám đốc bộ phận Sách ảnh minh họa của nhà xuất bản Flammarion.

Với sự am hiểu về thị trường sách nghệ thuật, Jean-Jacques Baudouin-Gautier đã từng là quản lý thị trường quốc tế của nhà xuất bản Taschen trong ba năm.

Sau lần đầu làm người quản lý khu vực Mỹ thuật của nhà sách BHV Rivoli, ông đã trở thành tùy viên thương mại của nhà xuất bản CNRS. Năm 1995, ông tham gia vào đội ngũ của nhà xuất bản Taschen với vị trí quản lý thị trường và tiếp sau đó, ông tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty con ở Pháp.

Đáng chú ý hơn là ông đã lần đầu tiên thực hiện thành công sự kết hợp trong giao dịch một cuốn sách nghệ thuật với một tờ báo, với đối tác là tờ Le Monde.

Bộ phận “Sách ảnh minh họa” của nhà xuất bản Flammarion phát hành hàng năm hơn một trăm tác phẩm trong các lĩnh vực về nghệ thuật, về bảo tàng, về nghệ thuật sống và về kinh nghiệm. Nhà xuất bản Flammarion cũng phát hành hơn ba mươi cuốn sách bằng tiếng Anh trong một năm. Sách được phân phối qua Mỹ với đối tác là nhà xuất bản Rizzoli và qua Anh với đối tác là nhà xuất bản Thames và Hudson.

Minh Khuê

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: