15 đề cử cho giải thưởng của giới phê bình truyện tranh

Hiệp hội các nhà phê bình và nhà báo về truyện tranh (ACBD) đã chọn ra danh sách mười lăm bộ truyện.

Manuele Fior
Manuele Fior

Bộ truyện Mauvais genre (tạm dịch: Thể loại tồi) của Chloé Cruchaudet cũng có mặt trong danh sách ứng cử. Bộ truyện này cũng đã được nhận giải thưởng Landerneau dành cho truyện tranh 2013 và giải thưởng Coup de coeur tại liên hoan Quai des Bulles năm 2013.

Danh sách năm tác phẩm sẽ bước vào vòng tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 11 tại Blois trong lễ hội truyện tranh Boum.

Giải thưởng lớn của giới phê bình dành cho truyện tranh được lập ra với mục đích “hỗ trợ và phát triển, với tinh thần cầu tiến, một tác phẩm truyện tranh bằng tiếng Pháp. Tác phẩm được chọn phải đạt được tiêu chuẩn về mặt nội dung cũng như về mặt hình ảnh. Tác phẩm phải thể hiện được thế mạnh, sự độc đáo, sự mới lạ mà tác giả đã cố gắng bộc tả”.

Danh sách tác phẩm ứng cử giải thưởng của giới phê bình dành cho truyện tranh

 • Ainsi soit Benoîte Groult (tạm dịch: Vì đó là Benoîte Groult) của Catel (nhà xuất bản Grasset)
 • Annie Sullivan & Helen Keller của Joseph Lambert (nhà xuất bản Çà et là/Cambourakis)
 • Ardalén, vent de mémoires (tạm dịch: Ardalén, cơn gió của những ký ức) của Miguelanxo Prado (nhà xuất bản Casterman)
 • Deadline (tạm dịch: Thời hạn) của Christian Rossi và Laurent-Frédéric Bollée (nhà xuất bản Glénat)
 • L’Entrevue (tạm dịch: Buổi phỏng vấn) của Manuele Fior (nhà xuất bản Futuropolis)
 • Jane, le renard et moi (tạm dịch: Jane, cáo và tôi) của Isabelle Arsenault và Fanny Britt (nhà xuất bản La Pastèque)
 • Julius Corentin Acquefacques, vol. 6 : Le Décalage (tạm dịch: Julius Corentin Acquefacques, tập 6 : Chênh lệch) của Marc-Antoine Mathieu (nhà xuất bản Delcourt)
 • Kililana Song vol. 2 (tạm dịch: Kililana Song tập 2) của Benjamin Flao (nhà xuất bản Futuropolis)
 • Kongo của Tom Tirabosco và Christian Perrissin (nhà xuất bản Futuropolis)
 • Mauvais Genre của Chloé Cruchaudet (nhà xuất bản Delcourt)
 • Melvile, l’histoire de Samuel Beauclair (tạm dịch: Melvile, câu chuyện về Samuel Beauclair) của Romain Renard (nhà xuất bản Le Lombard)
 • Mon ami Dahmer (tạm dịch: Dahmer bạn tôi) của Derf Backderf (nhà xuất bản Çà et là)
 • La Propriété (tạm dịch: Tài sản) của Rutu Modan (nhà xuất bản Actes sud)
 • Terra Australis của Philippe Nicloux và Laurent-Frédéric Bollée (nhà xuất bản Glénat)
 • Tyler Cross của Fabien Nury và Brüno (nhà xuất bản Dargaud)

Minh Khuê (Theo Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: