Google xây dựng Thư viện số lớn nhất thế giới

Một thẩm phán liên bang ở thành phố New York đã đồng ý thông qua kế hoạch xây dựng thư viện kỹ thuật số lớn nhất thế giới của Google.

google

Thứ năm vừa qua, Thẩm phán Denny Chin bác bỏ một vụ kiện mang do Authors Guild khởi tố. Authors Guild cho rằng với mỗi quyển sách mà Google có bản quyền sao chép sẽ gây thiệt hại 750$. Lập luận này còn bồi thêm rằng Google đã không sử dụng hợp lý các tài liệu bản quyền của công trình trong thư viện trực tuyến công nghệ thông tin. Google đã có scan trên hơn 20 triệu cuốn sách cho dự án Thư viện trực tuyến cho cộng đồng.

Google Inc đã đặt thông báo ở phía trước trụ sở chính của công ty ở Mountain View, California, Mỹ, vào thứ Sáu 27 tháng 9, 2013. Google đang kỷ niệm 15 năm thành lập như công ty đạt 290.000.000.000 $ giá trị thị trường.

Hanki Nguyen (Theo Huffpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: