5 tác phẩm bước vào vòng chung khảo giải Goncourt trung học

Giải thưởng Goncourt do học sinh trung học bình chọn lần thứ 26, sẽ được trao vào ngày thứ năm, đã công bố danh sách vòng chung khảo gồm năm nhà văn, trong đó có một nữ văn sĩ và có cả Pierre Lemaitre, người chiến thắng giải thưởng Goncourt năm nay.

Karine Tuil

Năm tác phẩm sẽ tiếp tục chạy đua đến giải thưởng Goncourt do học sinh bình chọn. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, giải thưởng sẽ được trao vào thứ năm tại Rennes lúc 12 giờ 45.

Năm nhà văn, trong đó có một nữ văn sĩ và có cả Pierre Lemaitre – người chiến thắng giải thưởng Goncourt năm nay, sẽ cùng tranh giải thưởng danh giá cuối cùng của mùa giải văn học năm nay. Ngoài Pierre Lemaitre, bốn tác giả bước tiếp vào vòng chung khảo đều đã từng có mặt trong danh sách của những giải thưởng khác:

  • Le quatrième mur (nhà xuất bản Grasset) của Sorj Chalandon
  • Au revoir là-haut (nhà xuất bản Albin Michel) của Pierre Lemaitre
  • Palladium (nhà xuất bản Stock) của Boris Razon
  • Le cas Eduard Einstein (nhà xuất bản Flammarion) của Laurent Seksik
  • L’invention de nos vies (nhà xuất bản Grasset) của Karine Tuil

Những học sinh trung học tham gia bình chọn đã có hai tháng để đọc 14 cuốn tiểu thuyết được lựa chọn bởi Viện Hàn lâm Goncourt vào ngày 6 tháng 9 vừa qua.

Giải thưởng này đã được trao cho Joël Dicker với tiểu thuyết La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert (nhà xuất bản Fallois/L’âge d’homme). Tiểu thuyết này đã bán được 715.000 bản kể từ khi xuất bản.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: