Michael Kumpfmüller chiến thắng giải thưởng Jean Monnet 2013

Nhà văn người Đức Michael Kumpfmüller đã chiến thắng giải thưởng Jean Monnet dành cho Văn học châu Âu với tiểu thuyết La splendeur de la vie (tạm dịch: Phút huy hoàng của cuộc đời) (nhà xuất bản Albin Michel).

Michael Kumpfmüller

Giải thưởng Jean Monnet 2013 đã được trao cho nhà văn người Đức Michael Kumpfmüller với tiểu thuyết La splendeur de la vie xuất bản bởi nhà xuất bản Albin Michel. Lễ trao giải đã diễn ra tại liên hoan Văn học châu Âu ở Cognac vào thứ hai ngày 28 tháng 10.

La splendeur de la vie

Theo trưởng ban giám khảo, Gérard de Cortanze, nhà văn kiêm nhà biên tập của nhà xuất bản Albin Michel, “Michael Kumpfmüller, với độ tuổi 52, là một trong những nhà văn lớn người Đức đối với thế hệ của ông”.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: