Bốn tác phẩm bước tiếp vào vòng chung khảo giải Goncourt 2013

Bốn tác giả đã được chọn bước tiếp vào vòng chung khảo giải thưởng Goncourt. Ba trong số bốn tác giả đó đã được đề cập đến gần như là nhiều nhất trong cuộc bình chọn “Ai sẽ là người chiến thắng giải thưởng Goncourt?”.

Nhà văn Jean-Philippe Toussaint
Nhà văn Jean-Philippe Toussaint

Pierre Lemaitre, tác giả yêu thích nhất của các nhà phê bình văn học (theo bình chọn từ Livres Hebdo) và ông cũng được yêu thích bởi những nhà sách và độc giả, đã bước tiếp vào vòng chung khảo giải thưởng Goncourt. Giải thưởng sẽ được trao vào thứ 2 ngày 4 tháng 11 lúc 12 giờ 45.

Jean-Philippe Toussaint, đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau Pierre Lemaitre (theo bình chọn từ Livres Hedbo) cũng có mặt trong danh sách vòng chung khảo. Danh sách còn có sự xuất hiện của Karine Tuil và Frédéric Verger với tiểu thuyết đầu tay.

Danh sách bốn tác phẩm vào vòng chung khảo:

– Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut (nhà xuất bản Albin-Michel)
– Jean-Philippe Toussaint, Nue (nhà xuất bản Minuit)
– Karine Tuil, L’invention de nos vies (nhà xuất bản Grasset)
– Frédéric Verger, Arden (nhà xuất bản Gallimard)

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: