Romain Puértolas có mặt trong danh sách chung khảo Renaudot

Romain Puértolas cũng có mặt trong danh sách sáu tiểu thuyết gia và ba tiểu luận bước tiếp vào vòng chung khảo.

Romain Puértolas
Nhà văn trẻ Romain Puértolas

Romain Puértolas đã có một sự trở lại đáng chú ý khi có mặt trong danh sách sáu tiểu thuyết gia bước tiếp vào vòng chung khảo giải thưởng Renaudot.

Ngoài ra, vòng chung khảo còn là cuộc đua của ba tiểu luận.

Sự lựa chọn cuối cùng cho giải thưởng Renaudot đồng thời cũng là cuộc chạy đua giữa chín nhà xuất bản tương ứng với chín tác phẩm vào vòng chung khảo.

Danh sách sáu tiểu thuyết vào vòng chung khảo:

  • Philippe Jaenada, Sulak (nhà xuất bản Julliard)
  • Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut (nhà xuất bản Albin Michel)
  • Chérif Majdalani, Le dernier seigneur de Marsad (nhà xuất bản Seuil)
  • Yann Moix, Naissance (nhà xuất bản Grasset)
  • Etienne de Montéty, La Route du salut (nhà xuất bản Gallimard)
  • Romain Puértolas, L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa (nhà xuất bản Le Dilettante).

Danh sách ba tiểu luận vào vòng chung khảo:

  • Gabriel Matzneff, Séraphin c’est la fin (nhà xuất bản La Table ronde)
  • Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Proust (nhà xuất bản Plon/Grasset)
  • Lydie Salvayre, Sept femmes (nhà xuất bản Perrin)

Giải thưởng Renaudot sẽ được công bố và trao vào thứ hai ngày 4 tháng 11 tại Drouant.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: