Giải thưởng Femina công bố danh sách vòng chung khảo 2013

Ban giám khảo giải thưởng Femina đã công bố lựa chọn cuối cùng của mình. Năm tiểu thuyết Pháp (trong đó có Au revoir là-haut của Pierre Lemaitre, tác phẩm sáng giá của giải thưởng Goncourt) cũng như sáu tiểu thuyết nước ngoài và sáu tiểu luận đã được chọn để bước tiếp vào vòng chung khảo.

Céline Minard
Céline Minard

Ban giám khảo giải thưởng Femina đã công bố những tiểu thuyết Pháp bước tiếp vào vòng chung khảo vào thứ sáu ngày 25 tháng 10. Năm tác phẩm đã được chọn và Au revoir là-haut của Pierre Lemaitre (nhà xuất bản Albin Michel), tác phẩm sáng giá củ giải thưởng Goncourt, cũng xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên, Nue của Jean-Philippe Toussaint (nhà xuất bản Minuit) và những tiểu thuyết khác trong danh sách giải thưởng Goncourt lại không được lựa chọn. Canada của Richard Ford (tiểu thuyết nước ngoài được yêu thích nhất do các nhà sách bình chọn theo bảng xếp hạng của Livres Hebdo 2013) là một trong sáu tiểu thuyết nước ngoài bước tiếp vào vòng chung khảo giải thưởng Femina. Ngoài ra, danh sách vòng chung khảo còn có sự xuất hiện của sáu tiểu luận.

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 6 tháng 11 tại khách sạn Meurice.

Năm tiểu thuyết Pháp vào vòng chung khảo:

– Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut (Albin Michel)
– Charif Majdalani, Le dernier seigneur de Marsad (Seuil)
– Leonora Miano, La saison de l’ombre (Grasset)
– Céline Minard, Faillir être flingué (Rivages)
– Laurent Seksik, Le cas Eduard Einstein (Flammarion)

Sáu tiểu thuyết nước ngoài vào vòng chung khảo:

– Nadeem Aslam, Le jardin de l’aveugle (Seuil) – Anh/Pakistan
– Jaume Cabré, Confiteor (Actes Sud) – Tây Ban Nha
– Richard Ford, Canada (L’Olivier) – Mỹ
– Alan Hollinghurst, L’enfant de l’étranger (Albin Michel) – Anh
– Laura Kasischke, Esprit d’hiver (Bourgois) – Mỹ
– Patrick McGuinness, Les cent derniers jours (Grasset) – Anh

Sáu tiểu luận vào vòng chung khảo

– Stéphane Audoin-Rouzeau, Quelle histoire ! (Le Seuil/Gallimard)
– René de Ceccatty, Greta Garbo (Flammarion)
– Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Proust (Plon/Grasset)
– Olivier Germain-Thomas, Manger le vent à Borobudur (Gallimard)
– Sophie Pujas, Z.M. (Gallimard)
– Michel Winock, Flaubert (Gallimard)

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: