Ba tác phẩm bước tiếp vào vòng chung khảo giải Décembre

Jean-Yves Lacroix, Yann Moix và Maël Renouard cùng nhau bước vào vòng chung khảo giải thưởng Décembre 2013.

Nhà văn Yann Moix
Nhà văn Yann Moix

Jean-Yves Lacroix, Yann Moix và Maël Renouard cùng nhau bước vào vòng chung khảo giải thưởng Décembre 2013. Trong mười hai tác phẩm vào vòng sơ khảo, ban giám khảo giải thưởng Décembre chỉ chọn ba tác phẩm của ba tác giả Jean-Yves Lacroix, Yann Moix và Maël Renouard bước tiếp vào vòng chung khảo.

Năm nay là cũng là năm kỷ niệm mười lăm năm tính từ khi giải thưởng được tổ chức. Giải thưởng này có giá trị lên đến 30 000 € và được tài trợ bởi Pierre Bergé. Nhân dịp kỷ niệm này, mỗi thành viên trong ban giám khảo đã viết bình luận của mình về một trong mười lăm tác phẩm đã đoạt giải những năm trước. Những bình luận này sẽ được đóng thành một tập sách và sẽ được phát cho khách mời vào ngày 5 tháng 11, ngày công bố tác phẩm đoạt giải năm 2013.

Ba tác phẩm vào vòng chung khảo:

  • Haute époque của Jean-Yves Lacroix (nhà xuất bản Albin Michel)
  • Naissance của Yann Moix (nhà xuất bản Grasset)
  • La réforme de l’Opéra de Pékin của Maël Renouard (nhà xuất bản Rivages)

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: