9 tác phẩm được đề cử cho Giải thưởng Tiểu thuyết đầu tay

Chín tiểu thuyết Pháp đầu tay và bốn tiểu thuyết nước ngoài đã được đề cử cho giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay. Danh sách đề cử này như một cánh cửa mở ra cơ hội cho hai nhà xuất bản Télégraphe và La Grande Ourse.

Nhà văn Boris Razon được đề cử với tác phẩm Palladium
Nhà văn Boris Razon được đề cử với tác phẩm Palladium

Ban giám khảo của giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay sẽ không công bố danh sách vòng thứ hai mà sẽ trao giải cho tác phẩm chiến thắng (từ danh sách chín tiểu thuyết Pháp và bốn tiểu thuyết nước ngoài) vào thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 vào lúc 13 giờ.

Ban giám khảo gồm có Jean Chalon, Georges Olivier Châteaureynauld, Gérard de Cortanze, Christine Ferniot, Michèle Gazier, Annick Geille, Gérard Guillot, Jean-Claude Lamy, Mohammed Aissaoui, Joël Schmidt và Jean-Pierre Tison.

Chín tiểu thuyết Pháp đầu tay:

 • Julien Delmaire, Georgia, nhà xuất bản Grasset
 • Héloïse Guay de Bellissen, Le roman de Boddah (tạm dịch: Tiểu thuyết về Boddah), nhà xuất bản Fayard
 • Dominique Le Brun, Quai de la Douane (tạm dịch: Cảng Douane), nhà xuất bản Télégraphe
 • Olivier Lebé, Repulse Bay (tạm dịch: Vịnh nước cạn), nhà xuất bản Grande Ourse
 • Loïc Merle, L’esprit d’ivresse (tạm dịch: Tinh thần nhiễm độc), nhà xuất bản Actes Sud
 • Boris Razon, Palladium, nhà xuất bản Stock
 • Sophie Van der Linden, La fabrique du monde (tạm dịch: Nhà máy của thế giới), nhà xuất bản Buchet/Chastel
 • Agnès Vannouvong, Après l’amour (tạm dịch: Hậu tình yêu), nhà xuất bản Mercure de France
 • Fédéric Verger, Arden, nhà xuất bản Gallimard

Bốn tiểu thuyết nước ngoài đầu tay:

 • Patrick Flannery, Absolution (tạm dịch: Ân xá), nhà xuất bản Laffont
 • Tim Gautreau, Le dernier arbre (tạm dịch: Cái cây cuối cùng), nhà xuất bản Seuil
 • Patrick Mac Guiness, Les cents derniers jours (tạm dịch: Một trăm ngày cuối), nhà xuất bản Gallimard
 • Joao Ricardo Pedro, La main de Joseph Castorp (tạm dịch: Bàn tay của Joseph Castorp), nhà xuất bản Viviane Hamy

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: