Giải Viện Hàn Lâm Pháp công bố danh sách vòng sơ khảo

Claude Durand

Hai trong chín tiểu thuyết được lựa chọn đã có mặt trong danh sách mùa giải thưởng vào mùa thu.

Claude Durand và Capucine Motte đã tham gia vào cuộc đua giải thưởng mùa thu với việc lọt vào danh sách vòng sơ khảo của giải thưởng Grand Prix dành cho tiểu thuyết do Viện Hàn lâm Pháp trao tặng. Cùng với sự tham gia của hai tác giả trên là sự xuất hiện của hai nhà xuất bản: Bernard de Fallois, nhà xuất bản đã có tác phẩm chiến thắng giải thưởng dành cho tiểu thuyết vào năm ngoài, và Lattès, một nhà xuất bản rất hiếm được đề cử.

Danh sách các tác phẩm vào vòng tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 10. Giải thưởng Grand prix dành cho tiểu thuyết sẽ trao vào thứ năm ngày 24 tháng 10.

Danh sách vòng sơ khảo của giải thưởng Grand Prix dành cho tiểu thuyết:

  • Moment d’un couple (tạm dịch: Đỉnh điểm của một mối quan hệ) của Nelly Alard (nhà xuất bản Gallimard)
  • Le Pavillon des écrivains (tạm dịch: Gian hàng của các nhà văn) của Claude Durand (nhà xuất bản de Fallois)
  • Petites Scènes capitales (tạm dịch: Những góc nhỏ của thủ đô) của Sylvie Germain (nhà xuất bản Albin Michel)
  • Au revoir là-haut (tạm dịch: Tạm biệt tầng trên) của Pierre Lemaitre (nhà xuất bản Albin Michel)
  • La Route du salut (tạm dịch: Con đường của những lời chào) của Étienne de Montety (nhà xuất bản Gallimard)
  • Apollinaria, de Capucine Motte (nhà xuất bản Lattès)
  • Plonger (tạm dịch: Lặn) của Christophe Ono-dit-Biot (nhà xuất bản Gallimard)
  • Les Évaporés (tạm dịch: Tan biến) của Thomas B. Reverdy (nhà xuất bản Flammarion)
  • Le Cas Eduard Einstein (tạm dịch: Trường hợp của Eduard Einstein) của Laurent Seksik (nhà xuất bản Flammarion)

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: