National Book Award 2013 công bố sơ khảo đầy đủ

Hôm qua giải thưởng uy tín nhất của văn đàn Mỹ National Book Award đã công bố danh sách sơ khảo cho hạng mục cuối cùng, hạng mục quan trọng nhất: tiểu thuyết. Hai hạng mục Phi hư cấu và Thơ ca đã được công bố lần lượt trước đó 2 ngày.

Ở hạng mục tiểu thuyết, tác phẩm đáng gây chú ý nhất là Lowland của Jhumpa Lahiri, tác phẩm hiện đang lọt vào chung khảo của giải Man Booker 2013 sẽ được công bố kết quả vào 19 tháng 10 tới. Các tác phẩm của Anthony Marra, Alice McDermott và Elizabeth Graver cũng khá gây tiếng vang trong thời gian gần đây.

2013 NATIONAL BOOK AWARD LONGLIST FOR FICTION

Danh sách sơ khảo hạng mục Tiểu thuyết gồm có:

 • Tom Drury, Pacific (Grove Press)
 • Elizabeth Graver, The End of the Point (Harper/HarperCollinsPublishers)
 • Rachel Kushner, The Flamethrowers (Scribner/Simon & Schuster)
 • Jhumpa Lahiri, The Lowland (Alfred A. Knopf/Random House)
 • Anthony Marra, A Constellation of Vital Phenomena (Hogarth/Random House)
 • James McBride, The Good Lord Bird (Riverhead Books/Penguin Group USA)
 • Alice McDermott, Someone (Farrar, Straus and Giroux)
 • Thomas Pynchon, Bleeding Edge (The Penguin Press/Penguin Group USA)
 • George Saunders, Tenth of December (Random House)
 • Joan Silber, Fools (W.W. Norton & Company)

Đối với hạng mục Phi hư cấu, các tác phẩm lọt vào sơ khảo với nhiều nội dung đa dạng, có chiều sâu và phần lớn nghiêng về xã hội. Gretel Ehrlich với những nghiêng cứu về sóng thần qua tác phẩm “Facing the Wave: A Journey in the Wake of the Tsunami”. T.D. Allman tập trung khai thác về cuộc sống và xã hội tại bang Florida trong “Finding Florida: The True Story of the Sunshine State”. Trong khi đó, “Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields” của Wendy Lower lại khai thác một phần tiểu sử của nhân vật phát xít nổi tiếng nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại.

2013 NATIONAL BOOK AWARD LONGLIST FOR NONFICTION

Danh sách sơ khảo hạng mục Phi hư cấu gồm có:

 • T.D. Allman, Finding Florida: The True Story of the Sunshine State (Atlantic Monthly Press)
 • Gretel Ehrlich, Facing the Wave: A Journey in the Wake of the Tsunami (Pantheon Book/Random House, Inc.)
 • Scott C. Johnson, The Wolf and the Watchman: A Father, a Son, and the CIA (W.W. Norton & Company)
 • Jill Lepore, Book of Ages: The Life and Opinions of Jane Franklin (Alfred A. Knopf/Random House, Inc. )
 • Wendy Lower, Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields (Houghton Mifflin Harcourt)
 • James Oakes, Freedom National: The Destruction of Slavery in the United States, 1861-1865
 • (W.W. Norton & Company)
 • George Packer, The Unwinding: An Inner History of the New America (Farrar, Straus and Giroux)
 • Alan Taylor, The Internal Enemy: Slavery and War in Virginia, 1772-1832 (W.W. Norton & Company)
 • Terry Teachout, Duke: A Life of Duke Ellington (Gotham Books)
 • Lawrence Wright, Going Clear: Scientology, Hollywood, & the Prison of Belief (Alfred A. Knopf/Random House, Inc. )

2013 NATIONAL BOOK AWARD LONGLIST FOR POETRY

Và cuối cùng ở hạng mục Thơ ca với các tác phẩm:

 • Frank Bidart, Metaphysical Dog (Farrar, Straus and Giroux)
 • Roger Bonair-Agard, Bury My Clothes (Haymarket Books)
 • Lucie Brock-Broido, Stay, Illusion (Alfred A. Knopf)
 • Andrei Codrescu, So Recently Rent a World, New and Selected Poems: 1968-2012 (Coffee House Press)
 • Brenda Hillman, Seasonal Works with Letters on Fire (Wesleyan University Press)
 • Adrian Matejka, The Big Smoke (Penguin Poets/Penguin Group USA)
 • Diane Raptosh, American Amnesiac (Etruscan Press)
 • Matt Rasmussen, Black Aperture (Louisiana State University Press)
 • Martha Ronk, Transfer of Qualities (Omnidawn Publishing)
 • Mary Szybist, Incarnadine: Poems (Graywolf Press)

Hanki Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: