Chân dung thời trẻ của 24 nhà văn nổi tiếng

Cùng ngắm nhìn lại chân dung thời trẻ của 24 nhà văn nổi tiếng. Từ những nhà văn cổ điển của những năm 1880 (Virginia Woolf, Mark Twain), cho đến những nhà văn trẻ hiện đại 2000 (Haruki Murakami, Stephanie Meyer). Nhìn sơ bạn cũng có thể thấy một số trong họ có nhiều thay đổi, một số khác thì không. Có những người đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau, ngược lại trong số đó lại chọn nghề viết là nghiệp sống. Dù sao chăng nữa, 24 tác giả này cũng đã đề lại nhiều tác phẩm đình đám và có giá trị cho nền văn chương thế giới.

Hanki Nguyen
Theo buzzfeed

KPICASA_GALLERY(ChanDungThoiTreCua24NhaVanNoiTieng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: