Hội chợ sách Barcelona tại Paris

Một cuộc hội ngộ tuyệt vời những nhà văn xứ Catalan ngay tại thủ độ hoa lệ nước Pháp. Danh sách những tiểu thuyết gia viết tiếng Pháp tham dự hội chợ sách Barcelona năm 2013 đã chính thức được công bố.

Salon du Livre 2013

Từ ngày 22 đến 25/3/2013, 22 tiểu thuyết gia Barcelona sẽ đến Paris để đại diện cho nền văn hóa Tây Ban Nha, được mệnh danh là “thành phố kỳ diệu”. Họ viết bằng tiếng Catalan hoặc tiếng Tây Ban Nha, người dân Paris có dịp được gặp gỡ các tác giả như Sebastià Alzamora, Jaume Cabré, Maite Carranza, Mercè Ibarz, Gabriel Janer Manila, Imma Monsó, Miquel de Palol, Sergi Pàmies, Marc Pastor, Jordi Puntí, Carme Riera, Albert Sánchez Piñol, Francesc Serés, Javier Calvo, Javier Cercas, Juan Goytisolo, Berta Marsé, Eduardo Mendoze và Arnal Ballester.

Ngoài ra, hội sách cũng là dịp để tưởng nhớ một số tác giả đã mất như Manuel Vázquez Montalbán và Maria-Mercè Marçal.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: