Into the Silence của Wade Davis dành chiến thắng giải thưởng Samuel Johnson

Cuốn sách phi hư cấu mô tả một cách tỉ mỉ chi tiết những khó khăn trong cuộc thám hiểm của nhà thám hiếm George Mallory tại đỉnh Everest, và mối quan hệ giữa người Anh và người Tây Tạng đã dành chiến thắng giải thưởng Samuel Johnson năm nay.

Wade Davis

Davis là một nhà nhân chủng học và dân tộc học người Canada. Anh đã trải qua 10 năm nghiên cứu, làm việc cho National Geographic Society. Ngoài niềm hăng say thám hiểm thế giới hoang dã, David còn yêu thích viết lách. Cuốn sách kế về cuộc hành trình chinh phục đỉnh Everest từ giữa những năm 1921 và 1924 trong bối cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

George Mallory
Nhà thám hiểm người Anh George Mallory, người đã tham gia vào ba cuộc thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest trong đầu những năm 1920.

“Đây quả là một quyển sách thật sự khác biệt. Ở nó chứa đựng những sự kiện quan trọng trong lịch sử về thế chiến thứ nhất, chủ nghĩa đế quốc Anh và các cuộc thám hiểm Everest. Một câu chuyện hoàn toàn mới, để người đọc có thể nhìn những chặng đường lịch sử theo một cách khác”, giám khảo, nhà văn và nhà viết tiểu sử Patrick French cho biết. Người chiến thắng sẽ dành giải thưởng trị giá 20.000 bảng.

Into the Silence

Các tác giả khác trong danh sách chung khảo có Katherine Boo với tác phẩm đầu tay “Behind the Beautiful Forevers” viết về một điều tra vào cuộc sống của các cư dân của một khu ổ chuột Mumbai; Sue Prideaux cho tiểu sử của mình “August Strindberg”; Paul Preston với “The Spanish Holocaust”; Steven Pinker với tác phẩm viết về lịch sử của bạo lực “The Better Angels of Our Nature”Robert Macfarlane với “The Old Ways” viết về những con đường cổ xưa của Anh.

SJP_Vert2col_12_AW_Print

Giải thưởng dành cho phi tiểu thuyết Samuel Johnson với phương châm “Tất cả những câu chuyện hay nhất đều đúng sự thật” được thành lập vào năm 1999 sau sự sụp đổ của Giải thưởng Sách. Giải thưởng được đặt theo tên của Samuel Johnson. Giải thưởng bao gồm các nghiên cứu về lịch sử, chính trị, khoa học, thể thao, du lịch, tiểu sử, tự truyện và nghệ thuật. Giải thưởng này dành cho các tác giả của bất kỳ quốc tịch có tác phẩm được xuất bản ở Anh bằng tiếng Anh. Trước khi thay đổi tên vào năm 2009, số tiền thưởng là 30.000 bảng Anh cho người chiến thắng, và 2500 bảng cho các tác giả được chọn vào vòng chung khảo. Sau năm 2009, tiền thưởng là 20.000 bảng Anh cho người chiến thắng, và 1000 bảng cho tác phẩm lọt vào chung khảo.

Hanki Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: