Giải thưởng Wepler – Fondation La Poste dành cho Leslie Kaplan

Giải thưởng Wepler – Fondation La Poste đã được trao cho Leslie Kaplan với Millefeuille (tạm dịch: Cỏ thi, NXB P.O.L). Ở hạng mục nhân tố đặc biệt (Mention Spéciale), hội đồng giám khảo đều bình chọn cho câu chuyên về chủ nghĩa thủ cựu của Jakuta Alikavazovic trong tác phẩm La blonde et le bunker (tạm dịch: Tóc vàng & hầm trú ẩn) (l’Olivier).

Leslie Kaplan

Leslie Kaplan, sinh năm 1943 ở Newyork, đã lớn lên tại Paris trong 1 gia đình người Mỹ. Sau khi học, bà đã làm việc trong nhà máy 2 năm sau đó di cư đến Mai 68. Bà bắt đầu xuất bản tác phẩm đầu tay của mình từ năm 1982. Jakuta Alikavazovic, sinh năm 1979, đã nhận giải Goncourt cho cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 2007 với Corps volatils (tạm dịch: Cơ thể dễ bay hơi, NXB L’Olivier).

Millefeuille

Đây là lần thứ 15 của giải thường được sáng lập bởi các thư viện của họ Abesses ở Paris, với sự hỗ trợ của nhà máy bia Wepler & bưu điện trung tâm. Với nguyện vọng đưa các tác giả bị lãng quên đến với cánh cửa vào văn học, giải thưởng sẽ trao 10.000 euro & 3.000 euro cho sự đề cập đặc biệt với “vượt mức, táo bạo, uyên bác và độc đáo”.

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: