Mathieu Riboulet nhận giải Décembre 2012

Giải thưởng Décembre 2012 đã được trao cho Mathieu Riboulet với tác phẩm Les Oeuvres de miséricorde (Những tác phẩm về lòng nhân từ) (NXB Verdier).

Mathieu Riboulet

Theo Marianne Payot nhận định tác phẩm này quả là một “bậc thầy về thiền trên những xác chết thời chiến tranh trong quá khứ”. Tiêu đề của tác phẩm đề cập đến “những tác phẩm về lòng nhân từ” có nghĩa vụ giúp đỡ những tín đồ Kitô giáo tại thời điểm phán xét cuối cùng mà tác giả đề cập đến chuyến thăm nước Đức, Cologne ở Berlin. Một chuyến đi đầy ám ảnh bởi những nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. Riboulet được đánh giá cao hơn 2 tác giả khác Christine Angot với Une semaine de vacances (tạm dịch Kì nghỉ hè 1 tuần, NXB Flammarion) và Michaël Ferrier với Fukushima, récit d’un désastre (tạm dịch Fukushima, chuyện thiên tai, Gallimard).

Les oeuvres de miséricorde
Giải Décembre, tên cũ là giải Novembre xuất hiện vào năm 1989, với Pierre Bergé là người bảo trợ. Giải đã được quyên trợ 30 000 euro. Năm ngoái, giải đã được trao cho Jean-Christophe Bailly với Le Dépaysement. Voyages en France (tạm dịch Mất phương hướng. Chuyến du lịch ở Pháp, NXB Seuil) & Olivier Frébourg với Gaston et Gustave (tạm dịch Gaston & Gustave, NXB Mercure de France).

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: