Carole Martinez chiến thắng Goncourt dành cho giới trẻ 2011

Giải thưởng Goncourt dành cho giới trẻ năm 2011 đã được trao cho Carole Martinez vào ngày 7 Tháng 11 vừa qua với tác phẩm Du domaine des murmures (tạm dịch: Từ khoảng không thinh lặng) do NXB Gallimard phát hành. Hội đồng giám khảo với 13 đại biểu và 50 tổ chức tham gia trong sự kiện này.

Carole Martinez

Sáu tiểu thuyết được chọn vào vòng chung khảo. Bên cạnh cuốn tiểu thuyết dành chiến thắng Carole Martinez, 5 tác phẩm còn lại cũng khá nổi bật và đáng quan tâm: Retour à Killybegs (Trở lại Killybegs, NXB Grasset) của Sorj Chalandon, Monsieur le commandant (Quà lưu niệm, NXB Gallimard) của David Foenkinos, Monsieur le commandant (Ngài chỉ huy, NXB Nil) của Romain Slocombe, Tout, tout de suite (Tất cả mọi thứ ngay lập tức, NXB Fayard) của Morgan Sportès và Rien ne s’oppose à la nuit (Không có gì trong đêm, NXB JC Lattes) của Delphine de Vigan.

Du domaine des murmures

Chủ tịch ban giám khảo, Benjamin tán thưởng cuốn tiểu thuyết dành chiến thắng bởi “trong đó cung cấp một tầm nhìn khác của thế giới”, ông nói. Pauline, một thành viên khác của ban giám khảo, cho biết dựa trên quan điểm của ông cho rằng tác phẩm thật tuyệt vời, một cuốn tiểu thuyết với giọng thơ trữ tình tha thiết.

Hanki Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: