Giải thưởng Pierre Guenin 2012 dành cho Virginie Despentes

Cùng với tổ chức SOS Chứng sợ đồng tính, giải thưởng sẽ được trao cho nữ văn sĩ vào thứ hai ngày 14 tháng 5 sắp tới.

Bye Bye Blondie

Giải thưởng Pierre Guenin 2012 sẽ được trao cho nữ văn sĩ Virginie Despentes & Paris Foot Gay vào thứ hai ngày 14/5 sắp tới tại tòa thị chính của quận 4, Paris. Virginie Despentes được trao thưởng với tác phẩm Tạm biệt Blondie (Bye Bye Blondie), tiểu thuyết về đồng tính nữ giữa Emmanuelle Béart và Beatrice Dalle.

Giải thưởng này được sáng lập ra vào năm 2009 với đối tác là tổ chức SOS Chứng sợ đồng tính cùng với Ngày thế giới chống lại chứng sợ đồng tính. 4000 euros được trao tặng cho một người hoặc một nhóm có dự án đã đặc biệt góp phần vào cuộc đấu tranh chống lại chứng sợ đồng tính và phát triển những quyền của LGBT (lesbian, gay, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính) trong năm qua.

Minh Khuê dịch
Theo l’express

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: