Claire Braud đoạt giải thưởng Artémisia 2012

Giải thưởng Artemisia 2012 dành cho các nữ tác giả truyện tranh đã được trao cho Claire Braud, với tác phẩm ‘Mambo’.

claire braud - mambo

“Le Mambo” là một điệu nhảy xuất phát từ Cuba: các vũ công phải đối mặt với nhau vì những bước nhảy của họ đều đối chiếu nhau (như trong gương) và các cặp nhảy này thường áp vào nhau.

Artemisia2012

Được thành lập để thúc đẩy và nâng cao nhận thức về phụ nữ trong lĩnh vực truyện tranh, giải thưởng Artemisia sẽ trưng bày tác phẩm đoạt giải này vào ngày thứ ba, từ 18h30 tại hiệu sách La Hune (Paris, 6e).

Những tác giả từng dành chiến thắng là Johanna Schipper, Tankxxx và Lisa Mandel, Laureline Mattiussi và Ulli Lust tương ứng với các năm 2008, 2009, 2010 và 2011.

Thủy Tiên
Theo Evene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: