Những người được nhận giải thưởng Franz Hessel

Prix Franz Hessel 2011

Chủ trương loại bỏ Đức? Các cuộc đối thoại tri thức giữa Pháp và Đức dường như được thiết lập công bằng. Giải thưởng Pháp – Đức Franz Hessel 2011, với mục đích giới thiệu một tác giả Đức vô danh ở Pháp và một tác giả Pháp vô danh ở Đức, đã được trình bày bởi Bộ trưởng văn hóa Frédéric Mitterand và Bộ trưởng Quốc hội về văn hóa Bernd Neumann. Ban giám khảo đã bầu chọn Thomas Melle, người gốc Bonn, với tác phẩm “Sickster” (NXB Rowohlt, 2011). “Sickster” vẽ nên bức chân dung đương thời ngao ngán của Berlin. Bên cạnh đó, Céline Minard đã được công nhận với tác phẩm “Quá dài, Luise” (“So long, Luise”) (NXB Denoël, 2011), theo ý muốn của một nhà tiểu thuyết lớn tuổi. Cả hai người chiến thắng đã nhận được 10 000€. Số tiền đó sẽ thúc đẩy việc dịch sách của họ qua ngôn ngữ của Molière và Goethe.

Minh Khuê
Theo Evene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: