Chương trình “Most Wanted Book”

MOST WANTED BOOK
Thêm cơ hội cho đam mê

most wantted book

Nhằm phát huy các hoạt động giúp Thành viên BOC tìm đến với sách dễ dàng hơn và nhất là những quyển sách mà các bạn đang thực sự cần, bên cạnh đó là gây guỹ hoạt động; BOC phát động chương trình “Most Wanted Book – Thêm cơ hội cho đam mê”.

Như bạn cũng biết, giá trị cho một quyển sách không chỉ tùy thuộc vào nội dung của nó mà còn gắn với thời gian. Một quyển sách càng phát hành lâu bao nhiêu, số lượng ít thì việc sở hữu nó thật là cả một ước mơ. Để nuôi dưỡng đam mê, bạn không ngừng cố gắng tìm kiếm quyển sách đó. Vì vậy mà Most Wanted Book là một “công cụ cầu nối” giúp bạn cho đam mê của mình thêm một cơ hội.

Hãy cho BOC biết những quyển sách mà bạn tìm kiếm đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả. MWB sẽ tìm kiếm quyển sách đó giúp bạn với chi phí được thỏa thuận giữa bạn và MWB. Mọi lợi nhuận từ chương trình này nhằm gây quỹ hoạt động cho BOC.

Để tham gia hãy tạo ngay 1 topic thông tin tác phẩm mà bạn đăng ký kèm theo email, MWB sẽ liên lạc với bạn về thời gian và chi phí cho các tác phẩm đó. Hy vọng chương trình này sẽ giúp bạn tìm lại những quyển sách quý hiếm, sách nước ngoài và sách đang phát hành trên thế giới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: