Ra mắt Diễn đàn BOC

Nhằm tạo không gian riêng để thành viên BOC kết nối dễ dàng hơn cũng như việc cập nhật thông tin tương tác giữa BOC và các hạn được thuận lợi, BOC đã cho rắt mắt Diễn đàn. Với skin năng động, đơn giản và dễ sử dụng cùng các chức năng đầy đủ như những Diễn đàn công cộng khác, mong rằng sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối và chia sẻ thành viên BOC cũng như các đối tác. Bên cạnh đó, BOC sẽ không ngừng cập nhật những tính năng mới, giao diện và hình ảnh để Diễn đàn hoạt động tốt hơn.

Để truy cập vào Diễn đàn bạn có thể vào http://bookaholicclub.com/forum hoặc tab Diễn đàn trên web BOC.

Hãy cập nhật và chia sẽ thông tin của bạn trên Diễn đàn BOC ngay hôm nay nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: