Tuyển Ban điều hành BOC

Trong thời gian sắp đến BOC mở rộng mạng lưới hoạt động, xúc tiến những Dự án mới; do đó cần sự hỗ trợ nhân lực rất nhiều. Các bạn – BOCer hay không, chỉ cần yêu thích BOC, sách hoặc các hoạt động của BOC hãy liên lạc với chúng tôi để cùng nhau xây dựng BOC tốt hơn.

1. PR Executive:

 • Chức danh: PR Executive
 • Mục đích: phát triển ý tưởng và thực hiện việc PR cho các dự án, chương trình và website BOC.
 • Mô tả công việc:
  • Tìm kiếm đối tác nhằm thúc đẩy chương trình sử dụng BOC Membership card.
  • Quản lý mảng quảng cáo trên web.
  • Hỗ trợ BOC địa điểm tổ chức offline.
 • Quyền lợi:
  • BOC cung cấp email adv@bookaholicclub.com.
  • Nhận được sự hỗ trợ của BOC và toàn quyền sử dụng trong việc triển khai và yêu cầu nhân lực.
  • Set up chức danh trên web BOC.

2. Quản lý Dự án sách nói (ABP)

 • Chức danh: ABP Manager
 • Mô tả công việc:
  • Chịu trách nhiệm chính toàn dự án: đề ra kế hoạch, triển khai, xúc tiến.
  • Liên lạc trực tiếp với đối tác: Hội người mù Tp.HCM.
  • Vận động thành viên BOC tham gia Dự án.
 • Quyền lợi:
  • BOC cung cấp email audiobook@bookaholicclub.com.
  • Nhận được sự hỗ trợ của BOC và toàn quyền sử dụng trong việc triển khai và yêu cầu nhân lực.
  • Set up chức danh trên web BOC và groups.to/abp

3. Quản lý Dự án sách chữ nổi (BBP)

 • Chức danh: BBP Manager
 • Mô tả công việc:
  • Chịu trách nhiệm chính toàn dự án: đề ra kế hoạch, triển khai, xúc tiến.
  • Liên lạc trực tiếp với đối tác: Hội người mù Tp.HCM.
  • Vận động thành viên BOC tham gia Dự án.
 • Quyền lợi:
  • BOC cung cấp email braillebook@bookaholicclub.com.
  • Nhận được sự hỗ trợ của BOC và toàn quyền sử dụng trong việc triển khai và yêu cầu nhân lực.
  • Set up chức danh trên web BOC và groups.to/bbp

4. Quản lý Dự án sách giáo khoa cho học sinh nghèo (TFP)

 • Chức danh: TFP Manager
 • Mô tả công việc:
  • Chịu trách nhiệm chính toàn dự án: đề ra kế hoạch, triển khai, xúc tiến.
  • Liên lạc trực tiếp với đối tác: YMCA of Vietnam và FIC.
  • Tìm nguồn nguồn tài trợ từ các đoàn thể, tổ chức tài trợ cho Dự án.
  • Vận động thành viên BOC tham gia Dự án.
 • Quyền lợi:
  • BOC cung cấp email textbook@bookaholicclub.com.
  • Nhận được sự hỗ trợ của BOC và toàn quyền sử dụng trong việc triển khai và yêu cầu nhân lực.
  • Set up chức danh trên web BOC và groups.to/tfp

5. Phó Tổng biên tập BOC Magazine Online (BMO):

 • Chức danh: BMO Deputy editor
 • Mô tả công việc:
  • Chịu trách nhiệm chính BOM: xét duyệt bản thảo, bài viết và nội dung.
  • Điều hành hoạt động và quản lý Cộng tác viên biên tập.
 • Quyền lợi:
  • Nhận được sự hỗ trợ của BOC và toàn quyền sử dụng trong việc triển khai và yêu cầu nhân lực.
  • Set up chức danh trên web BOC và groups.to/bmo

* Lưu ý:
– Yêu cầu chung cho các vị trí trên: đam mê công việc, có trách nhiệm, có tính cầu tiến, sáng tạo, hiểu biết về công việc sẽ làm, biết lên kế hoạch.
– BOC là một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục đích cộng đồng và công việc mà bạn đảm nhận cũng vì mục đích trên.

Mọi thông tin, thắc mắc và đăng ký dự tuyển vui lòng gửi về info@bookaholicclub.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: